Personale

Lægesekretær Pernille Værens Sørensen

20131119_214701

 Sygeplejerske Kristine Bloch

KrisitineBloch

Fri tirsdag i lige uger og torsdag i ulige uger.